Sarina škola kuhanja

U Sarinoj školi kuhanja naučite kako pravite fine sladolede. Samo pratite upute i sigurno ćete uspjeti napraviti baš onakav sladloed kakav napravi i Sara.